Relació de llibres per al curs 2017-2018

EDUCACIÓ INFANTIL (Tots els cursos)

PRIMER A-B PPEV (Valencià)

PRIMER C PPEC (Castellà)

SEGON A-B PPEV (Valencià)

SEGON C PPEC (Castell'a)

TERCER A-B PPEV (Valencià)

TERCER C PPEC (Castell'a)

QUART A-B PPEV (Valencià)

QUART C PPEC (Castell'à)

CINQUÈ A-B PPEV (Valencià)

CINQUÈ C PPEC (Castellà)

SISÈ A-B PPEV (Valencià)

SISÈ C PPEC (Castellà)